252u-Olany.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

OLŠANY

OLŠANY (Šumperk) - silniční most

V Olšanech 15 km severně od Zábřehu na Moravě známých svými papírnami, byl v roce 1998 za 6 měsíců a při celkových nákladech 8,3 milionu Kč postaven nový most, vyprojektovaný brněnskou firmou Ing. A. Pechal. Dosavadní totiž neodolal záplavám, které krutě postihly severomoravský region. Nový ocelový obloukový most se vzdáleností 35 metrů mezi závěrnými zídkami má světlost o něco menší než bývalý - 33,7 metru. Je ve výšce 3,5 metru nad hladinou Moravy, kterou překonává v blízkosti Lillehamerových papíren. Jeho jediný oblouk má vzepětí 6,5 metru, dolní mostovka se skládá z obrusné vrstvy, ze spojovacího postřiku, ochranné izolace, z izolace s pečetící vrstvou a konečně ze železobetonové desky. Spodní ocelový pas pod obloukem je 1,2 metru vysoký. Celkově působí most natřený na jasně modro velmi mohutným dojmem - případným příštím povodním by měl odolat daleko spíše než jeho předchůdce.