038-Brno-Orlipero.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BRNO - Orlí pero

BRNO - Orlí pero (Brno) - silniční most nad dálnicí

Most se nachází nad dálnicí D 1 těsně před odbočením do Brna, jedeme-li od Prahy. Konstrukčně jde o spojitý nosník o dvou polích s kyvnou šikmou vnitřní stojkou. Nosník je skříňový, o šířce 3,4 metru a proměnné výšce od 1,3 do 2,4 metru. Ve svém důsledku proto stavba působí asymetricky. Délka přemostění činí 56,5 metru a pohybuje se až 8 metrů nad terénem. Most projektoval ing. F. Mendel, průkopník předpjatého betonu a autor řady dalších mostních projektů, mj. pro Jundrov, Pisárky, Bílovice, Rohatec, Žilinu či Nitru. Most byl postaven v roce 1975 za 1,2 miliony tehdejších Kčs.