Na zatek Pedchoz Dal Na konec

OLIVĚTÍN

OLIVĚTÍN (Náchod) - starý silniční most

Olivětín je dnes součástí městské aglomerace Broumov (II). Nalézá se tu kaple, přestavovaná v době baroka (1701 a 1753) a také nevelký silniční obloukový můstek z kamenných kvádříků o pětimetrovém rozpětí a dvoumetrovém vzepětí oblouku. Právě použitý stavební materiál na mostní stavbu může spoluurčovat její stáří, a to pravděpodobně na nejméně 150 let.