Na zatek Pedchoz Dal Na konec

OLEŠNICE

OLEŠNICE (Náchod) - silniční most

V nevelké obci Olešnici nalezneme na mostku přes místní vodoteč sochu sv. Jana Nepomuckého. Nepochází však - jako většina plastik tohoto světce - z období baroka, ale je datována až do roku 1892 a jejím autorem je J. Wagner z Jaroměře.