Na zatek Pedchoz Dal Na konec

OKROUHLICE

OKROUHLICE (Havlíčkův Brod) - barokní silniční most

K věžovité tvrzi z 15. století byl v 17. století přistavěn dvoukřídlý barokní zámek. Z historického hlediska je velmi cennou stavbou i barokní mostek ve vsi. U mostu se pak nachází výklenek, v němž je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého, datovaná do roku 1738, což může být i vodítkem k určení stáří této mostní stavby.