Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ODRAVA

ODRAVA (Plzeň) - silniční most

Při rekonstrukci starého klenbového mostu o třech polích byly kruhové klenby, sestavené z kvádrového zdiva, spolu s masivními pilíři zachovány. Ostatní konstrukce byly vyměněny. Poprsní zdi, sestavené ze štípaného lomového kamene, byly nahrazeny zdmi betonovými. Po doplnění zásypu klenby společně s jeho odvodněním a odvzdušněním byla na zásyp vybetonována roznášecí železobetonová deska. Délka mostu je 55,56 metru, šířka mostu mezi zábradlím je pak 8,88 metru (při šířce vozovky 7 metrů). Projektantem byla firma PROMO, s. r. o., zhotovitelem Stavby mostů Praha.