Obristvi1.jpg
Obristvi2.jpg
249u-Obistvi_c.jpg
Obristvi3.jpg
249u-Obistvi_a.jpg
Obristvi4.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

OBŘÍSTVÍ

OBŘÍSTVÍ (Mělník) - Štěpánský most

Obec Obříství leží na levém břehu Labe a poprvé je doložena kolem roku 1290. Most, který nechybí v žádné publikaci o Polabí, se nachází mezi Obřístvím, Tuhání a Kly na silnici z Mělníka do Tuháně, Líbeznic, Zdib a Prahy. Jeho orientace je od jihovýchodu k severovýchodu a byl postaven podle projektu ing. K. Šimka v roce 1912 Pražskou mostárnou, což byla filiálka První českomoravské továrny na stroje v Praze. Most nahradil na silnici Mělník-Rumburk stávající Štěpánčin přívoz (odtud - spolu s nedalekým zámečkem i restaurací - jeho jméno). Celková světlost mostu činí 95,55 metru. Most je rozdělen na dvě stejně velká pole po 48,4 metru. Vozovka na mostě je široká pouze 4,6 metru, což spolu s nepozorností řidičů vedlo k poměrně častým nehodám. Původně vedly oba chodníky uvnitř mostu, teprve v letech 1957-1958 byl most po obou stranách rozšířen a chodníky z vnitřní části přeloženy. Nejmarkantnější částí mostu je nesporně asi 8 metrů vysoký portál zakončený na koncích pylonů pseudogotickým cimbuřím. Třípásový vnější nosník připomíná svým tvarem klasické visuté mosty. Za zmínku ještě stojí, že jedna polovina mostu byla původně určena pro Chorvatsko (tehdy rovněž součást Rakouska-Uherska), teprve asi v polovině výroby bylo rozhodnuto, že most bude postaven v Čechách. Problémem této stavby se postupně stala údržba konstrukce. Bylo vypočteno, že náklady za nátěry mostu by dosáhly za 20 let 22 milionů korun. Proto byla nakonec celá konstrukce otrýskána, provedla se její metalizace zinkem, a pak teprve byla nanesena barva. Tato úprava se zárukou sedmi let stála 3,2 milionu korun a předpokládá se, že její životnost potrvá 20 let.