034u-Brno-Mirova-cernovicke_b.jpg
034u-Brno-Mirova-cernovicke_a.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BRNO - Mírová - Černovické nábřeží

BRNO - Mírová - Černovické nábřeží (Brno) - silniční most

Místo překonání toku řeky Svratky v brněnské čtvrti Černovice by bylo možné nazvat místem tří mostních generací. V roce 1947 zde byl postaven dřevěný most s voštinovými nosníky a s horizontálním zavětrováním šesti ondřejskými kříži pod mostovkou. Tento dřevěný most - patrně jediný v novodobé historii Brna - sloužil přes 20 let, než byl nahrazen stejně pozoruhodným ocelovým mostem ze dvou plnostěnných nosníků, které současně sloužily jako parapety. Každý ocelový nosník sestával ze 16 čtvercových částí. Tento v pořadí druhý most sloužil až do roku 1987, kdy byl nahrazen železobetonovým mostem, který se skládá z 20 podélných nosníků 22 metrů dlouhých, metr širokých a metr vysokých. Poslední most ovšem zdaleka nepoutal takovou pozornost kolemjdoucích i odborníků jako jeho dva předchůdci, kteří po nějakou dobu ještě s novým mostem přežívali.