Nyrany102.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

NÝŘANY

NÝŘANY (Plzeň-sever) - silniční most

Zajímavý klenbový most z roku 1996 převádí větev "C" silnice II. třídy přes Vejprnický potok. Jde o přesypanou železobetonovou konstrukci sestavenou z prefabrikátů. Klenbový prefabrikát je kloubově uložen na dvou bočních opěrách. Boční prefabrikáty jsou vzájemně spojeny deskovými prefabrikáty přes zmonolitněné petlicové spoje. Celková délka mostu činí 28,60 metru, přičemž délka přemostění je 5,2 metru. Rozpětí polí je 5,5 metru. Volná šířka mostu činí 8,50 metru. Nosná konstrukce se klene 2,67 metru nad hladinou vody. Výška nad terénem je pak 5,60 metru.