NymburkCD248.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

NYMBURK

NYMBURK (Nymburk) - silniční nadjezd

V Nymburce je rovněž nadjezd nad tratí Českých drah na silnici spojující Kolín s Mladou Boleslaví. Původně zde býval podjezd, kde však bylo nutné neustále odčerpávat spodní vodu. Dnešní nadjezd na 9 pilířích má celkovou délku 386,94 metru, a to včetně ramp (samotný most je dlouhý 164,97 metru). Jeho stavba stála v roce 1964 12 milionů Kčs, když jej 27 dělníků stavělo 18 měsíců. Šířka nadjezdu je 13,6 metru, z čehož 9 metrů připadá na střed mostovky se silnicí, okraje s chodníky pak mají rozměry vždy 2,3 metru. Konstrukce nadjezdu sestává vždy ze 13 podélných prefabrikovaných nosníků, které jsou podpírány stojkami s příčnými nosníky. Ty se směrem ke krajům vždy zužují. Nájezd je vybaven i schody, které umožňují pěším přechod z mostovky na úroveň kolejiště.