Nymburk.jpg
247u-Nymburk_a.jpg
Nymburk247a.jpg
Nymburkc.jpg
Nymburk247b.jpg
Nymburk_siln2.jpg
Nymburk_siln1.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

NYMBURK

NYMBURK (Nymburk) - silniční most

Most přes Labe v Nymburce údajně existoval již v době založení města, nejpozději roku 1278. Dřevěný most s dřevěnými pilíři a ledolamy, dokumentovaný ještě nejstaršími fotografiemi města, sloužil až do roku 1912. Dnešní most, který překračuje Labe na hlavní silnici z Kolína do Mladé Boleslavi v sousedství historického jádra města, byl postaven roku 1912 podle návrhu architekta Františka Roitha. Most má tři pole o světlém rozpětí 35 metrů (krajní pole), resp. 40 metrů (střední pole). Jednotlivá pole jsou tvořena vetknutými železobetonovými oblouky, vynášejícími na soustavě sloupků žebrovou mostovku. Pilíře na oválném půdorysu mají kvádrový obklad. Celková délka přemostění činí 118 metrů, šířka mostovky je 8,5 metru. Směrem ke středu mostu nivelita mostovky mírně stoupá, uprostřed dosahuje výšky asi 8,5 metru nad normální hladinou řeky. Zábradlí je rovněž železobetonové, s vloženou mříží. Pilíře jsou zakončeny štíty s motivy českých lvů na návodní straně. Nad pilíři jsou vztyčeny dekorativní pylony. Na obou stranách na most navazovaly dlouhé nájezdní rampy, na jižní (zálabské) straně ještě doplněné kolmou lávkou pro pěší. Při opravě roku 1967 byla předmostí rozšířena. Most byl zapsán mezi nemovité kulturní památky.