Nymburk_prikop.jpg
246u-Nymburk_a.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

NYMBURK

NYMBURK (Nymburk) - mosty přes příkopy

Několik dalších památkově hodnotných mostů se dochovalo i přes bývalé městské vodní příkopy, které jsou samy o sobě mimořádným technickým dílem. Na komunikaci od nádraží do centra města před bývalou Bobnickou bránou je kamenný segmentový most asi z konce 19. století, další je na komunikaci směrem na Kostomlaty před bývalou Svatojiřskou bránou. Také před bývalou Boleslavskou bránou a v blízkosti nové vodárny se dochovaly kamenné mostky přes příkopy.