Na zatek Pedchoz Dal Na konec

NOVÝ HRÁDEK

NOVÝ HRÁDEK (Náchod) - silniční most

Nový Hrádek, původně jen Hrádek, patřil v polovině 14. století k hradu Frymburku. Dnes je tu barokní kostel a také nevelká mostní stavba nezjištěného stáří z neopracovaného lomového kamene s obloukem o dvoumetrovém rozpětí. Pateční čáry oblouku jsou ve výšce 1,8 metru nad okrajem protékajícího potoka a nadloží této drobné mostní stavby - blížící se rozměry propustku - je vysoké 2 metry.