245u-Novosedlice.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

NOVOSEDLICE

NOVOSEDLICE (Teplice) - silniční most

V Novosedlicích (dříve též Novosedlích; ves doložena v polovině 12. století) se nachází obloukový silniční most s cihelnou polokruhovou klenbou a s druhotným železobetonovým vyztužením a zároveň rozšířením mostovky. Oblouk, překonávající místní vodoteč, má šestimetrové rozpětí a téměř čtyřmetrové vzepětí.