Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BRNO - Mírová

BRNO - Mírová (Brno) - železniční mosty

V těsné blízkosti moderního silničního mostu přes Svitavu je zajímavý ocelový příhradový most s dolní mostovkou vyrobený Vítkovickými železárnami z oceli atmofix. Je v blízkosti ulice Mírové a má temně hnědou barvu povlaku koroze, která konstrukci sama chrání. Železniční most překonává čtyřproudovou komunikaci mezi Černovicemi a Komárovem. Asi 500 metrů od výše uvedeného mostu je jiný železniční ocelový příhradový most s dolní mostovkou. Ten byl vyroben už v roce 1926 Šenovskými strojírnami. Jeho konstrukce je natřena neobvykle světlou barvou. Konce příhrad mostu jsou zaobleny, svislice příhrad navazují na mostovku čtvrtkruhovými ocelovými prvky.