Na zatek Pedchoz Dal Na konec

NOVÉ MLÝNY

NOVÉ MLÝNY (Olomouc) - silniční most

Nové Mlýny jsou dnes součástí Bílé Lhoty, resp. místní části této obce Řimic. Vedle vodní elektrárny z počátku 20. století, která vychází z tvarosloví Jana Kotěry, nalezneme v Nových Mlýnech i zděný most s cihlovou klenbou o čtyřmetrovém rozpětí a dvoumetrovém vzepětí s omítnutým průčelím a široce rozevřenými křídly. Most i křídla mají 0,2 metru silnou římsu. Most překonává zdejší vodoteč.