244u-NoveMestonadMetuji_b.jpg
NoveMestonMetuji.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ (Náchod) - krytá zámecká lávka pro pěší

Nové Město bylo založeno až v roce 1501. Ovšem do svého areálu pojalo i starší zástavbu včetně původní středověké tvrze přestavěné nejprve na hrad a pak na zámek. Ten po barokní úpravě C. Luraga přestavoval na počátku 20. století architekt Dušan Jurkovič pro Bartoně z Dobenína. Jurkovič byl zřejmě v době, kdy projektoval tuto nesouosou, krytou zámeckou lávku se středním věžovitým objektem, inspirován lidovými stavbami v Čičmanech a tehdy ještě velmi hojnými dřevěnými krytými mosty u nás i na Slovensku. Ve východních Čechách, kde je moderní Jurkovičova stavba z let 1910-1913, jsou ještě dodnes kryté mosty či lávky v Pekle, Kočím, Bystré, Havlovicích nebo Suchovršicích. Krytá lávka v Novém Městě nad Metují je na své "kratší" straně 5,5 metru dlouhá a na delší pak 16,2 metru (někdy je stavba považována za lávky dvě). K optickému lomu lávky dochází v hranolovité věži, jejíž přízemí je kamenné s opěráky. První patro je dřevěné a ve tvaru komolého jehlanu pokrytého šindelem. Druhé patro je většího půdorysu, přesahuje tedy první patro. Polovalbová střecha má dlátovitý tvar. Má široké okřídlí, její štíty jsou zdobeny řezbou a malbou připomínající východ slunce. Bohatě zdobeny jsou i boční stěny jen 2 metry široké lávky. V bočním bednění je celkem 14 oken, v hranolovité věži (v obou patrech) pak 10 oken. Dekorace na bednění rafinovaně připomínají okenice. Střední věž, 14 metrů vysoká, je vybavena točitým schodištěm. Obě strany lávky mají zdobené vstupní objekty, a to včetně štítů. Lávka nebyla v žádném případě projektována na vysoký počet 300 000 návštěvníků, kteří po ní - jako zajímavé turistické atrakci - nyní každoročně procházejí. Bylo proto nutné téměř třičtvrtěmilionovým nákladem lávku vybavit ocelovou konstrukcí, což na druhé straně umožnilo odstranit i tři neústrojně působící dřevěné opěry. Nesouosost lávky či obou lávek byla způsobena snahou projektanta, aby lávky s čelní stranou zahrad svíraly pravý úhel. V Novém Městě nad Metují se nachází ještě další zámecký most, který je pro změnu ozdoben soškami medvídků.