Na zatek Pedchoz Dal Na konec

NOVÉ MĚSTO

NOVÉ MĚSTO (Hradec Králové) - silniční most

Moderní mostní nadjezd v Novém Městě je z prefabrikovaných železobetonových nosníků na kozových podpěrách, jejichž stojky vyčnívají přes okraj nadjezdu. Tento nadjezd překonává jak silniční komunikaci, tak i železniční trať ve velmi šikmém úhlu křížení.