Na zatek Pedchoz Dal Na konec

NOVÁ VES U CHRASTAVY

NOVÁ VES U CHRASTAVY (Liberec) - silniční most

Malý silniční most překonává bezejmennou vodoteč, přítok Jeřice, na východním konci obce. Má tři segmentové oblouky o kolmém rozpětí pouhých 2,6 m, vyklenuté z pískovcových kvádrů. Byl postaven patrně roku 1880. Přes své nevelké rozměry představuje esteticky a památkově hodnotné mostní dílo.