243u-NovaVcelnice.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE (Jindřichův Hradec) - silniční most

V Nové Včelnici je barokní zámek přistavěný k hradu ze 14. století. Na silnici směrem k Jindřichovu Hradci nalezneme kamenný zděný most o dvou velmi plochých obloucích pětimetrového rozpětí a pouze metrového vzepětí s vývody odvodňovacích žlábků nad vrcholy oblouků. Most překonává říčku Kamenici a jeho nosnost je omezena do 21 tun. Někteří badatelé soudí, že se jedná o původní stavbu značného stáří.