242u-Nizkovice.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

NÍŽKOVICE

NÍŽKOVICE (Vyškov) - silniční most

Nížkovice dnes tvoří administrativní část obce Nížkovice-Heršpice. Samotné Nížkovice se připomínají poprvé roku 1371. Stojí tu mj. barokní kostel, u něhož je i socha sv. Jana Nepomuckého ze druhé poloviny 18. století. Zdejší zděný silniční most o dvou obloucích má rozpětí 6 metrů a vzepětí 3 metry s výškou průjezdu pod mostem omezenou do 3 metrů. Střední pilíř zakončuje ledolam trojúhelníkovitého půdorysu. Most je 15 metrů dlouhý a překonává s jedním pilířem místní vodoteč (bezejmennou a dnes svedenou před mostem do potrubí), druhým pak místní komunikaci. Křídla mostu svírají s jeho průčelím téměř pravý úhel.