240u-Nesmeice.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

NESMĚŘICE

NESMĚŘICE (Kutná Hora) - silniční most

Most z roku 1932 v obci Nesměřice překračuje řeku Želivku. Délka přemostění činí 63,35 metru a volná šířka je 6,50 metru. Nosnou konstrukci tvoří železobetonové vetknuté oblouky s horní deskovou mostovkou a stěnovými stojkami. Spojení deska-stojka je kloubové. Most není tak zajímavý svou konstrukcí, ale tím, že musel "vydržet" veškerý přesun materiálu při stavbě nového vodního díla na Želivce u Švihova na říčním kilometru 4,3 (stará přehrada na Želivce v Sedlicích z roku 1926 je v říčním kilometru 64,0), která probíhala ve dvou etapách v letech 1965-1975. Odtud je zásobováno hlavní město Praha pitnou vodou. Jenom materiál na stavbu zemní hráze přehrady vážil zhruba 3 miliony tun. Oprava tohoto již značně poškozeného mostu byla provedena v roce 1995 firmou Stavremo.