Na zatek Pedchoz Dal Na konec

NEDVĚDICE

NEDVĚDICE (Žďár nad Sázavou) - silniční most

Nedvědice vznikly v první polovině 13. století, i když je dochované prameny zmiňují až v roce 1350, a roku 1483 byly povýšeny na městečko. Po celou dobu byly pevně spojeny s nedalekým hradem Pernštejnem, který tvoří dnes místní část města. Je zde vedle barokního kostela (postaven na místě gotického) i obloukový most přes Nedvědičku, která tu ústí do Svratky. Je z neopracovaného lomového kamene (a to včetně klenáků!) o rozpětí 6 metrů a vzepětí 2,5 metru. Římsa mostu je vytvořena z cihel.