235u-NametnadOslavou_c_Certuv.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU (Třebíč) - zámecký příjezdní most

K náměšťskému zámku vede před tzv. Hodinovou věží ještě další kamenný most, tentokrát tříobloukový příjezdní most přes bývalý hradní příkop. Jeho parapet je rovněž vyzdoben plastikami. Tentokrát však nejde o sakrální, ale profánní náměty: dvě sfingy (podobně jako v Miloticích či Veltrusích), ležící kůň a orel. Naše země jsou známé právě sochařskou výzdobou mostních parapetů - například v Dobřívi, Lnářích, Horních Nerestcích, Mimoni a na řadě dalších míst. V převážné většině jde o sakrální náměty a nesporně nejpočetněji zastoupeným světcem byl od dob baroka Jan Nepomucký. Náměšťský zámecký most spolu s jiným zámeckým mostem v už zmíněných Miloticích jsou ojedinělé právě náměty profánními. Podél řeky Oslavy je pak ještě malá kovová lávka a na tzv. Hraběnčině stezce je náměšťský Čertův most, jehož mostovka byla při naší poslední návštěvě silně proděravělá, a tedy je celý objekt asi silně ohrožen. Doufejme, že ne tak jako nejstarší kamenný most u Bítova zvaný Slaměný, po němž dnes už není žel ani stopy.