Mseno.jpg
234u-Mseno.jpg
233u-Mseno_a.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

MŠENO

MŠENO (Mělník) - železniční most

Kamenný obloukový most na místní trati z Mělníka do Mladé Boleslavi překračuje údolí Hloveckého potoka, hluboko zaříznuté do pískovcového podloží. Most byl postaven v letech 1895-1897. Spolu s poněkud menším mostem přes blízký Skramoušský důl (viz níže) představoval největší technické dílo na úseku trati ze Mšena do Vrátna, jinak vedené relativně nenáročným terénem. Půdorysně mírně zakřivený most o celkové délce 128 metrů překračuje údolí šesti půlkruhovými oblouky o rozpětí 11,8 metru. Oblouky dosedají na kónické hranolové pilíře, zakončené řadou konzol pro osazení ramenátů bednění. Nejvyšší oblouk je vysoký bezmála 30 metrů, maximální výška mostu nad dnem údolí (vodotečí) činí 32 metrů. Most je postaven z kamenného zdiva, líce oblouků, pilířů i klenby byly provedené z pečlivě opracovaných pískovcových kvádrů. Roku 1974 byl most sanován, přitom byly povrchy pilířů i oblouků opatřeny plošným betonovým nástřikem. Zajímavé je, že v blízkosti Mšena se nacházel ještě jeden menší kamenný obloukový most. Tento most překračoval blízký Skramoušský důl. Most, dokumentovaný dobovými fotografiemi, měl celkem čtyři půlkruhové oblouky. Celkové konstrukční řešení i provedení detailů bylo shodné, jako u mostu přes Hlovecký důl. Tento most byl při rekonstrukci trati asi v 70. letech 20. století zasypán do tělesa náspu.