Na zatek Pedchoz Dal Na konec

MRAČ

MRAČ (Benešov) - silniční most

Též Dolní Mrač je ves, ve které stávala v 15.-16. století tvrz pánů z Dubé. Dnes se tu nachází železobetonový trámový most o dvanáctimetrové šířce jediného otvoru. Jeho opěry mají pečlivě provedené kamenné obložení.