230u-Most_a.jpg
230u-Most_b.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

MOST

MOST (Most) - zaniklý středověký haťový most

Most jako důležitá dopravní stavba podstatně usnadňující komunikaci se dostal i do místního názvosloví. Máme obce Mostec, Mostek, Mostovice, Mostovou, Mosty a konečně i důležité severočeské město Most, ležící při říčce Bělé a připomínané již roku 1040 jako Hněvín Most. Býval zde na obchodní cestě z Prahy do německého Merseburku dvě míle (tedy asi přes 3 km) dlouhý haťový most přes říčku i místní bažiny. O most se staral jistý Hněvsa z blízkého hradu Hněvína a odtud kronikář Kosmas most nazývá Pons Gnevin. Od dob panování krále Přemysla II. Otakara se mostní stavba dostává i do znaku města Mostu (1257) a zůstává tam až do dnešních dnů. Haťový most ovšem zmizel beze stop - na rozdíl od haťových mostů v sousedním Polsku. Ty sice také byly zničeny (o jeden čtyřsetmetrový v Ostrowě se "zasloužila" česká dobyvačná výprava vedená Břetislavem), ale na jiných místech archeologové odkryli zbytky řady haťových mostů ze 7.-11. století. U nás na podobný nález teprve čekáme.