Na zatek Pedchoz Dal Na konec

MORAVSKÝ BEROUN

MORAVSKÝ BEROUN (Bruntál) - silniční most

Další most v Moravském Berouně je zděný o plochém oblouku s rozpětím pouze 2,5 metru a vzepětím 0,8 metru. Zatímco jedno průčelí s obloukem je pečlivě zaomítáno, druhé průčelí mostu je - zřejmě po novodobé nepříliš šťastné úpravě - z prefabrikovaných panelů a zcela provizorní.