Na zatek Pedchoz Dal Na konec

MORAVSKÝ BEROUN

MORAVSKÝ BEROUN (Bruntál) - silniční most

Město bylo založeno (v souvislosti s dolováním) asi už ve 13. století, poprvé se objevuje v písemných pramenech v roce 1339. Vedle dalších památek (kostely, pozůstatky hradu) je tu i nevelký most o dvou otvorech, který má mostovku sestávající z několika desítek ocelových výmětových trubek o průměru 0,2 m položených napříč ocelových nosníků. Nosnost mostu je omezena na 8 tun.