Na zatek Pedchoz Dal Na konec

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE (Třebíč) - silniční most

Město, ležící na vyvýšenině obtékané Rokytkou (přítok Rokytné), se poprvé objevuje v písemných pramenech v roce 1231. Vedle zámku a dalších pozoruhodností překonává Rokytku (zvanou též Jaroměřice) mezi ulicemi Smetanovou a Peroutkovou na jihozápadním konci města starý silniční most s plastickou výzdobou na protilehlých koncích. Na jednom stojí barokní socha sv. Jana Nepomuckého datovaná do roku 1796, na druhém blahoslavený (dnes už sv.) Jan Sarkander, na jehož podstavci je datum 1862.