228u-Moravka.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

MORÁVKA

MORÁVKA (Frýdek-Místek) - silniční estakáda a lávka pro pěší

Morávka, která leží na stejnojmenné říčce (přítok Ostravice), je východiskem do Moravskoslezských Beskyd. Údolní nádrž, po jejímž úbočí vede naše nejdelší silniční estakáda, leží mezi vrchy Travným (1 200 metrů) a Slavičí (1 054 metrů). Estakáda číslo 1 na státní silnici 3. třídy 484a je dlouhá 400 metrů, široká 8 metrů a má 20 polí po sedmi nosnících (celkem 140 nosníků!). Výroba nosníků začala v roce 1963, jejich transport se uskutečňoval polní drážkou s posunem vozíků dieselovou lokomotivou. Transport na pravobřežní estakádu probíhal na vzdálenost 2 km. Výroba každého z nosníků stála tehdy 12 000 Kčs a pouze tři byly znehodnoceny. Nad přehradní nádrží je rovněž lanová visutá inspekční lávka k odběrní věži.