Na zatek Pedchoz Dal Na konec

MORAVIČANY

MORAVIČANY (Šumperk) - silniční most

Obec Moravičany se nachází jihozápadně od města Mohelnice. Zdejší most, který překonává říčku Třebůvku, pochází z roku 1888, a je tak nejstarším železným mostem v okrese Šumperk. Projektantem i zhotovitelem mostu byla slavná moravská firma bratří Kleinů. Nosnou konstrukci mostu tvoří dva železné nýtované parabolické nosníky o výšce 3,95 metru. Spodní mostovka je tvořena ze sedmi nýtovaných příčníků a pěti podélníků z I č. 24. Původně byla mostovka ze "zorés" želez, ale ta byla v roce 1985 nahrazena železobetonovou deskou. Rozpětí mostu je 30,60 metru, výška nad terénem činí 3,90 metru a šířka mostu mezi obrubami je 3,60 metru. U mostu je zajímavé a málo obvyklé horní zavětrování.