Na zatek Pedchoz Dal Na konec

MODRAVA

MODRAVA (Klatovy) - most pro pěší

Ve směru na Srní, u malé vodní elektrárny, překračuje říčku Vydru velký hradlový most z roku 2000. Sestává z 5 polí s lichoběžníkovitými, 3 metry vysokými věšadly s kolmými, horní hranu nestejně přečnívajícími sloupy se zakulaceným zakončením. Všech 10 věšadel má zavětrování ondřejskými kříži. Věšadla mají pultové opěry. V řečišti jsou kamenné zděné pilíře kosoúhelníkovitého půdorysu. Mostovka je tvořena paprskovitě položenými trámy, částečně napodobujícími proud Vydry. Jedno pole mostu je přehrazeno asi 15 kolmými sloupky, které jsou 4 metry vysoké. Na návodní straně je u pilířů navršeno množství velkých valounů. Délka mostu činí asi 120 metrů.