224u-MnichovoHradite_a.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

MNICHOVO HRADIŠTĚ

MNICHOVO HRADIŠTĚ (Mladá Boleslav) - silniční most

Nedaleko Mnichova Hradiště jsme při průzkumných cestách narazili na unikátní technický (resp. dnes už historický) objekt: most postavený ze ženijní soustavy bailey a zanechaný zde po konci 2. světové války americkou armádou. Základem soustavy byl příhradový nosník vysoký 2 metry, který lze zdvojit nebo ztrojit, a to jak v poloze vedle sebe, tak také nad sebou. Samozřejmě nosníky je možno nastavovat i do délky, za sebou. Řada těchto mostních soustav je u nás ponechána jako záloha v případě potřeby, a mnoho obdobných mostů u nás dlouho sloužilo: v Chebu, ve Víru nad Svratkou a řadě dalších míst. Obdoba této soustavy je i dnes používána jako mosty ve válkou či přírodními katastrofami postižených zemích - například v Bosně. Most u Mnichova Hradiště měl zábranná zařízení proti projíždění příliš vysokých vozidel - tím se automaticky omezuje i jejich hmotnost (obdobné zábrany - tentokrát z traverz - jsme našli například u německých krytých mostů v Buchfahrtu). Most uvedený na snímcích má nosníky zdvojeny vedle sebe, příhrada má šikmé zavětrování řadou ondřejských křížů.