222u-Mladec.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

MLADEČ

MLADEČ (Olomouc) - umělý empirový skalní most

Mladeč, která se poprvé v písemných pramenech objevuje ve 14. století, leží 4 km západně od Litovle, na východním okraji Bouzovské vysočiny. Jméno obce nese i blízké krasové území vytvořené v devonském vápenci - Mladečský kras. Soustava jeskyní zde byla vytvořena díky erozívní činnosti potoka v severním svahu vrchu Třesína. Na území Mladče zasahuje část empirového parku, do jehož rámce skalní most - nazývaný též Čertův most - patří. Nachází se mezi jeskyní Podkovou (Bočkovy díry) a modře značenou turistickou cestou. Most sám má oblouk, který by bylo možno nazvat "kobylí hlava" nebo stoupající. Je široký 4 metry, jeden jeho pilíř je vlastně tvořen skálou. Výška horního okraje mostovky z kamene a cihel je 8,2 metru nad cestou vedoucí pod mostem. Most pochází z počátku 19. století (podobně jako obelisk v empirovém parku) a vede po něm přístupová stezka k vyhlídkové terase. Je vzdálen asi 200 metrů od hájenky a jako správná romantická stavba je opředen pověstmi.