Mirejovice1.jpg
220u-Miejovice.jpg
Mirejovice2.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

MIŘEJOVICE

MIŘEJOVICE (Mělník) - jezový most

Miřejovice, jako ves poprvé připomínané roku 1322, se svým "věžovým" mostem leží nedaleko Veltrus a rovněž Kralup nad Vltavou. Jezový most tu o celkové délce 288 metrů překonává náhon do elektrárny, rybí propust, v délce 40 metrů zdymadlo, stoneyovy válce a vorovou propust. Most neslouží veřejnosti - nedaleko byl pro běžný provoz otevřen nový most. Na místě dnešního jezového mostu stával dřevěný most, jenž zanikl za velké povodně v roce 1784. Při nízkém stavu vody jsou ještě zbytky starého mostu patrné. Vyobrazení původního mostu je možné vidět v Městském muzeu v Kralupech nad Vltavou. Na mostovce starého miřejovického mostu jsou úzkorozchodné koleje obslužné dráhy. Jezový most však není v Čechách zcela ojedinělý. Další jsou například v Přelouči, Nymburce anebo Kolíně, kde je do mostu dokonce přímo vestavěna budova elektrárny. Pět věží jezu, krytých valbovými střechami, dosahuje proměnlivé výšky od 5 do 10 metrů. Ve věžích jsou mechanismy na zvedání válců jezu. Věže jsou 3,5 metrů široké. Vltava je zde přemostěna příhradovými přímopásovými nosníky dvojnásobné soustavy. Most je celkem 7 metrů široký a má horní zavětrování. Stavba byla realizována podle projektu prof. Záhorského v letech 1900-1904, odhadovaná výška vrcholku věží nad hladinou Vltavy je 12 metrů. Jednotlivé části mostu jsou následující: západní předpolí, část nad náhonem, 48 metrů nad zdymadlovou komorou, 19 metrů nad malým válcem, 2 x 25 metrů pak nad dvěma stoney, 2 x 26,7 metru nad velkými válci, 20 metrů vorová propusť a 10 metrů východní předpolí.