219u-Miroslav.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

MIROSLAV

MIROSLAV (Znojmo) - zámecký most

Městečko Miroslav (poprvé se připomíná 1222 jako ves) leží 16 km západně od Pohořelic. Goticko-renesanční zámek je z přelomu 15. a 16. století, přičemž obsahuje jádro v podobě původní vodní tvrze, která je připomínána už v roce 1387. Zámek byl potom ještě barokně upraven kolem roku 1670. V Miroslavi jde o nesporně zajímavý vodní hrad, jehož příkopem dnes vede pod mostem cesta do parku. Na místě blízkém dnešnímu zámeckému mostu (asi 5 metrů směrem na jih) býval most padací a příkop byl napájen vodou z pramene na kopci zvaném Ramoš. Jeho pozůstatkem je při vnější stěně příkopu vyzděná pata. Most ústil do hranolové věžice. Stávající cihlový most má plochý, stlačený oblouk o sedmimetrovém rozpětí a vzepětí 3,9 metru. Je 9 metrů dlouhý a 6,6 metru široký. Výška od vrcholu klenby k hornímu okraji parapetu činí 2,5 metru. Sám parapet je 1,2 metru vysoký a 0,6 metru široký. Most vede k bráně, nad níž je zachovaný znak s opatskou mitrou - zámek totiž patřil po jistou dobu k Hrušovanům a místní vinohrad rajhradskému klášteru. V opěře mostu u zámku je vybrání a v něm pak klenutý vchod do vinných sklepů. Nad příkopem je ve zdi ještě dělová koule, údajně z dob obléhání zámku Švédy za třicetileté války. U řady podobných staveb však víme, že koule byly do staveb přizdívány dodatečně. K dalším zajímavostem zámku patří zachovaná sklípková klenba a šatlava.