217u-Milotice.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

MILOTICE

MILOTICE (Hodonín) - zámecký most

Milotice, které se poprvé připomínají v roce 1341, s renesančním zámkem ze druhé poloviny 16. století nalezneme na jižní Moravě v Dolnomoravském úvalu mezi Hodonínem a Kyjovem. Bývala zde tvrz, později opevněné sídlo husitů. Před zámkem protéká potok Kyjovka, přes nějž se klene ve dvacetimetrové délce most, který zpřístupňoval zámek ze západní strany. Má 5 stlačených oblouků se záklenky - středový oblouk má největší rozpon. Plný, zděný a polopilířky členěný parapet je ozdoben nejprve dvojicí 2 metry dlouhých sfing, dále následují sousoší nahých peroucích se chlapečků-puttů a dvojice výtvarně cenných váz s maskarony. Závěr mostu před nádhernou kovanou bránou z roku 1743 tvoří dvě mytologické postavy - Héraklés a Nový Héraklés - bránu samu pak střeží dvojice okřídlených vzpínajících se pegasů, datovaných do roku 1742. Výzdoba barokními plastikami - ozdoben je nejen most, ale i ohradní zeď milotického kostela - pochází od Jakuba Christiana Schletterera. Vynikající model mostu je opět v muzeu ve Velkém Meziříčí.