Na zatek Pedchoz Dal Na konec

MILEVSKO

MILEVSKO (Písek) - silniční most

V Milevsku je i kratší silniční můstek s plochým zděným omítnutým obloukem na jedné straně. Druhá strana můstku má zajímavý tvar, u něhož je klenba jakoby nahrazena dvěma o sebe vzepřenými železobetonovými trámy, které svírají velice tupý úhel. Průčelí této strany kamenného můstku o celkové délce pouhých 3 metrů je neomítnuté. Jedná se o nepříliš vydařenou novodobou úpravu starší (barokní?) stavby.