Milevsko-klaster.jpg
216u-Milevsko.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

MILEVSKO

MILEVSKO (Písek) - barokní silniční most

Milevsko se honosí svou románskou bazilikou a neméně významným hřbitovním kostelem. Nedaleko zdejšího premonstrátského kláštera (zdejší kanonie byla založena v roce 1184 a prvním opatem byl kronikář Jarloch) se nachází nepochybně starobylý dvouobloukový kamenný most zdobený nad středním pilířem křížem a plastikou - sochou sv. Jana Nepomuckého, která je datována přibližně do roku 1778. Nad vrcholy poměrně plochých oblouků jsou kamenné žlábky odvodňující mostovku.