032u-Brno-lavkapodKninicskou.jpg
009-Brno-Bystrc_b.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BRNO

BRNO (Brno) - úvodní stať

Brno bylo odedávna křižovatkou obchodních cest. Z Čech přicházely stezky velkomeziříčská a trstenická, od západu i náměšťská. Ze Slezska a severní Moravy pak stezka cukmantelská, na jih vedla stezka vídeňská. Stezky se měnily v obchodní cesty a strategický význam Brna postupně rostl. Kopcovitý terén a poloha na soutoku Svitavy a Svratky a přítomnost dalších vodotečí - říčky Ponávky a potoka Vrbovce - předurčily stavbu četných mostů a lávek, resp. v 19. a 20. století i výstavbu železničních a silničních komunikací, které musely překonávat jak vodní toky, tak terénní nerovnosti. Brno je zároveň vedle Vysokého učení technického i sídlem řady pozoruhodných mostních projekčních organizací a vznikla tu a i dnes vzniká řada často průkopnických prací našeho mostního stavitelství. Spolu s řadou zaniklých mostních staveb, z nichž některé jsou zachyceny i na dobových vyobrazeních města, se v Brně - včetně lávek a krytých přechodů - počet mostních staveb blíží ke stovce. V úvodu se alespoň letmo zmíníme o některých mostech, které už zanikly. K nejznámějším zaniklým mostům patří Dlouhý most, původně dřevěný, který překonával řeku Svratku na Starém Brně na Poříčí. V roce 1345 tesařští mistři slíbili obstarávat jeho údržbu za dvě hřivny ročně. Později byl nahrazen mostem kamenným, vystavěným mistrem Trackem, který byl v roce 1837 rozšířen a vyzdoben sochami. V roce 1936 ho nahradil moderní most, který byl zničen na sklonku války v roce 1945. Poslední památkou na kamenný Dlouhý most jsou čtyři snesené sochy, které jsou dodnes umístěny před kostelem Milosrdných bratří. Sladovnický most vedl přes mlýnský náhon (rameno Svratky) před Židovskou branou směrem na cestě do Komárova, Rajhradu a Vídně. Jeho podoba je zachována na starých rytinách města. Špitálský most stával na konci dnešní Pekařské ulice, při jejím vyústění do Mendelova náměstí. Překonával rovněž svratecký mlýnský náhon. A konečně čtvrtý z nejznámějších starých brněnských mostů - tzv. Novosadský most - stával ještě na sklonku třicetileté války (v roce 1643) pod Petrovem, v prostoru dnešních Nových sadů, které mu dodatečně daly jeho jméno. Alespoň část oblouků zůstala zachována z proslulého brněnského viaduktu (viz heslo BRNO - Uhelná-Poříčí- Opuštěná). Náš následující výběr soudobých mostů a lávek samozřejmě ani zdaleka nemohl postihnout všechny.