Na zatek Pedchoz Dal Na konec

MIKULOVICE

MIKULOVICE (Jeseník) - silniční most

Most z roku 2000 byl vybudován v rámci stavby obchvatu Mikulovic. Překonává jednak říčku Bělou, jednak místní komunikaci. Most má pět polí, celková délka přemostění činí 169,25 metru. Největší rozpětí pole (47,8 metru) je nad řekou. Most je v mírném levém oblouku, niveleta plynule stoupá k hraničnímu přechodu s Polskem. Opěry i podpěry jsou železobetonové, založené na vrtaných pilotách. Nosnou konstrukci tvoří monolitická trámová konstrukce z předpjatého betonu. Volná šířka na mostě je 9,5 metru. Projekt vypracoval Dopravoprojekt Ostrava, most zhotovil MOSAN, ŽS Brno, a.s.