214u-Mikulov_b.jpg
214u-Mikulov_a.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

MIKULOV

MIKULOV (Břeclav) - kryté mostní přechody a cihlový most

V historickém jihomoravském hraničním městě (jeho jméno se prvně objevuje 1173, jako městečko je zaznamenáno 1362, jako město 1414), známém i lahodným vínem, je uvnitř zámeckého nádvoří velký krytý mostní přechod. Spočívá na třech párech pilířů se 4 oblouky o čtyřmetrovém rozpětí. Oblouky jsou 6 metrů vysoké, výška celé stavby je pak přes 12 metrů. V bočních zdech jsou 4 okna. Celková délka přechodu činí 16 metrů, jeho šířka 3 metry. Mezi zámkem a kostelem sv. Václava je rovněž krytý mostní přechod. Je umístěn při příjezdní komunikaci k zámku mezi první a druhou branou. Odtud odbočuje směrem doprava ke kostelu. Má ozdobnou bránu se dvěma polovázami a portálem. Prostor mezi kostelem a zámkem překonává dvěma stlačenými oblouky o třímetrovém rozpětí. V bočních zdech celkem 9 metrů dlouhého přechodu jsou z obou stran silně zamřížovaná okénka. Most vyúsťuje na kruchtu kostela, do oratoře zasklené čtyřmi okny. Usnadňoval zámeckým pánům příchod do kostela. Je to pozdně renesanční stavba, která se datuje kolem roku 1600. Asi 1,5 km po červené turistické značce z mikulovského náměstí směrem na východ na tzv. Svatý Kopeček s originální barokní křížovou cestou je asi 100 metrů pod vrcholem postaven čtyřobloukový, 7 metrů dlouhý a jen 2 metry široký cihlový most. Překonává největší prolákliny na svahu kopce. Oblouky jsou pouze 1,5 metru dlouhé a jak pilířky, tak oblouky jsou z cihel. Můstek má orientaci východ-západ. Místní speleologický kroužek pod jedním z vnitřních oblouků prováděl průzkum terénu. Přístup k můstku je možný rovněž polní cestou z údolí.