Na zatek Pedchoz Dal Na konec

MIKULČICE

MIKULČICE (Hodonín) - odkryté části pevnostního mostu

Typicky pevnostní, hradištní stavbou byl šedesátimetrový most v jihomoravských Mikulčicích. Odkryt byl při archeologických výzkumech této významné lokality z doby Velké Moravy. Bylo vykopáno celkem 70 pilot a v okolí mostu se našly i válečné sekery, což svědčí o tom, že se na mostě bojovalo. Součástí mohutného opevnění této lokality byla i ramena řeky Moravy, a tak archeologové předpokládají, že tu dřevěných mostů existovalo hned několik. U tohoto nejvýznamnějšího mostu vědci předpokládají podle rozmístění pilot i existenci branky a branské věže - jako tomu bylo později například u mostu ve Stříbře, u Juditina a poté Karlova mostu v Praze, v Lemberku a na mnoha středověkých mostech po celé Evropě. U mikulčického mostu byly dále odkryty vrše na chytání ryb a celý, poměrně dobře zachovaný člun.