Na zatek Pedchoz Dal Na konec

MIKULÁŠ

MIKULÁŠ (Kutná Hora) - silniční záplavový most

Mikuláš, původně Bor u Mikuláše, byl založen už ve 13. století. Zdejší nízký kamenný inundační most pochází z počátku 19. století. Má celkem 18 půlkruhových oblouků a lemuje jej zděné cihelné zábradlí, které je rytmicky členěno pilastry. Most najdeme v osadě Rohozec na silnici ve směru na Žehušice.