213u-Mezno_a.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

MEZNO

MEZNO (Benešov) - silniční most

Ojedinělý silniční nadjezd nad dvoukolejnou tratí Českých drah s kamenným obloukem téměř podkovovitého tvaru u nás nemá patrně nikde jinde obdoby. Oblouk má osmimetrové vzepětí, zatímco jeho rozpětí je o metr menší. Nadjezd je pouze 4 metry široký a 15 metrů dlouhý. Komunikaci převádí přes mimořádně hluboký terénní zářez.