212u-Mezihoi.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

MEZIHOŘÍ u Dolních Louček

MEZIHOŘÍ u Dolních Louček (Žďár nad Sázavou) - železniční viadukt

Osada Mezihoří se svým monumentálním desetiobloukovým železničním viaduktem o délce 200 metrů leží 15 km severozápadně od Tišnova, na nové trati Brno-Havlíčkův Brod. Stejně monumentální viadukty jsou ještě ve Skleném a v nedalekých Dolních Loučkách. Dvoukolejná elektrifikovaná trať Českých drah zde probíhá až v padesátimetrové výšce nade dnem údolí. Deset betonových oblouků o osmnáctimetrovém rozpětí půlkruhového tvaru je podepíráno pilíři obloženými do dvou třetin své výšky kamenem - opět se tak dokládá bohatost místního regionu na kámen. Z každého pilíře vyčnívá po dvakrát šesti zkosených výstupcích, které lze pozorovat i na jiných stavbách obdobného typu. Zřejmě usnadňovaly stavbu a po jejím ukončení byly ponechány jako ozdobné prvky.