Na zatek Pedchoz Dal Na konec

MĚSTEČKO

MĚSTEČKO (Rakovník) - silniční most

Obec Městečko na Rakovnicku je vsí v podhradí Křivoklátu a původně se jmenovalo Městec. Zdejší gotický kostel dostal v letech 1731-1733 barokní podobu. O starším přemostění v obci nemáme hodnověrné údaje. Dnes zde stojí velký silniční trámový prefabrikovaný most o délce 30 metrů a poměrně malé výšce nad hladinou Rakovnického potoka.