Na zatek Pedchoz Dal Na konec

MĚŘÍN

MĚŘÍN (Žďár nad Sázavou) - silniční most

Nevelké městečko Měřín (poprvé se jako městečko objevuje v písemných pramenech roku 1402, ale jde o mnohem starší lokalitu) se honosí pozdně románskou trojlodní bazilikou sv. Jana Křtitele z poloviny 13. století, z níž po řadě přestaveb zůstal zachován neporušený především zdobený portál. Na staré silnici mezi Jihlavou a Velkým Meziříčím je v Měříně i pěkný tříobloukový kamenný most přes Balinku (pravobřežní přítok Oslavy), který je dnes možné spatřit také z dálnice D 1 z Prahy do Brna.