Na zatek Pedchoz Dal Na konec

MĚLNÍK

MĚLNÍK (Mělník) - silniční most

Mělník byl městem českých královen a ještě dříve významným hradištěm na soutoku Vltavy a Labe. Nesporně tu existovala - vezmeme-li v úvahu dnešní aglomeraci a říčku Pšovku - řada pozoruhodných mostních staveb. My zmíníme alespoň současný ocelový most přes řeku Labe o pěti otvorech s plnostěnnými nosníky, které částečně slouží rovněž jako parapet. Mostovka je mezilehlá, její části jsou 30 metrů dlouhé, spodní okraj mostu je v šestimetrové výšce nad hladinou. Most je široký 6 metrů.